TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

Această pagină web, (numită în continuare „site”) este administrată de DIPOL CONNECT S.R.L., (numită în continuare Ethercom), persoană juridică română cu sediul în București, Sector 2, Str. Fabrica de Gheață, Nr. 8, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/9512/2009, având CUI RO 26051890.

DIPOL CONNECT S.R.L. este o companie de distribuție  angro şi en detail ce cooperează cu companii de instalare, oferindu-le o gamă completă de dispozitive, materiale și instrumente, precum și sprijin profesional extensiv.

Prin accesarea site-ului https://ethercom.ro/, toți utilizatorii consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în cele ce urmează, precum și termenii, condițiile și politicile adiționale enumerate în cele ce urmează, precum și cele la care se face trimtiere.

Orice modificare adusă magazinului online, includerea unor noi secțiuni sau caracteristici va face  obiectul termenilor și condițiilor generale. În funcție de aceste modificări sau de motive vizând strategia comercială a vânzătorului prezenta listă de termeni și condiții poate fi actualizată, ultima versiune a acestora fiind disponibilă pe site-ul https://ethercom.ro/.

Capitolul I - Definiții

1.1.   În cuprinsul acestui document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile și defințiile date mai jos:

a)      MAGAZIN - magazinul online ethercom.ro;

b)      LINK – legătura sau adresa unei pagini de internet din afara sau din interiorul magazinului;

c)   UTILIZATOR – orice persoană care accesează în scop personal sau profesional site-ul ethercom.ro îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

d)     CLIENT – orice utilizator, persoană fizică sau juridică ce inițiază și finalizează o comandă;

e)    CONSUMATOR – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite de OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor ;

f)      VÂNZĂTOR – DIPOL CONNECT SRL sau oricare dintre partenerii acestuia care își pun la vânzare bunuri sau servicii prin intermediul site-ului;

g)    CURIER – Societatea de curierat sau prepusul acesteia însărcinat cu livrarea produselor din depozitul Ethercom la adresa indicată de Client în Comandă;

h)    COMANDĂ – documentul generat electronic prin care este fixată manifestarea de voință a clientului în sensul cumpărării unuia sau mai multor produse;

i)     PRODUS  - orice bun listat pe site, inclusiv produsele cuprinse în comandă care urmează a fi furnizate de vânzător;

j)      PRODUSE PE STOC – acele produse aflate în depozitul ETHERCOM, disponibile pentru livrare imediată, fără aportul unui furnizor;

k)  SPECIFICAȚII – toate specificiațiile, descrierile și observațiile prodselor așa cum sunt precizate în pagina dedicată;

l)      CONTRACT – acordul de voințe format la distanță, prin acceptarea Comenzii de către administrator. În baza acestuia, Clientul este obligat să efectueze plata în timp ce Administratorul este obligat să livreze produsele ce au făcut obiectul comenzii;

m) CONT -  ansamblul de date de identificare format din adresa de e-mail indicată de utilizator și parola care îi permit unui singur cumpărător accesul la zone restricționate ale site-ului prin intermediul căruia se face accesul la informațiile furnizate de cumpărător pentru comanda în curs, pentru comenzile anterioare sau în cadrul procesului de reactualizare a informațiilor aferete contului

n)   COȘ – secțiune a Contului care permite utilizatorului să adauge unul sau mai multe produse pe care dorește să le cumpere prin plasarea unei comenzi la momentul adăugării sau ulterior.

Capitolul 2 – Condiții generale și limitarea răspunderii

2.1.   Folosirea, inclusiv, dar nelimitat la accesarea, vizitarea, vizualizarea conținutului sau produsului implică acceptarea de către Utilizator, sau după caz Client, a prezentului document ce contine Termenii și Condiții de utlizare a site-ului, cu toate consecințele ce decurg din acceptarea acestora.

2.2.   Prezenta listă de termeni și condiții poate fi actualizată oricând, în raport de reglementările legale în vigoare, precum și de strategia comercială a ETHERCOM, Utilizatorul și/sau Clientul fiind obligați să monitorizeze permanent conținutul valabil la momentul plasării Comenzii.

2.3.   Prin folosirea site-ului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din aceasta. Acesta va răspunde pentru orice daune materiale sau morale cauzate Vânzătorului sau terților.

2.4.   Prin aceptarea termenilor și condițiilor din prezenta pagină, Clientul își exprimă acordul pentru a primi comunicări sau oferte generate automat din partea ETHERCOM.

2.5.   ETHERCOM nu își asumă răspunderea pentru funcționarea defectuoasă, virușii sau alte daune cauzate de erori de sistem.

2.6.   Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este perimis oricărui Utilizator. Pentru motive justificate, Ethercom își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi în cazul în care, prin raportare la conduita anterioară a acestuia sau alte asemenea motive temeinice, există riscul ca plasarea comenzii să prejudicieze în orice fel Vânzătorul.

Capitolul 3 – Plasarea comenzii

3.1.   Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza atât anterior, cât și ulterior înregistrării comenzii prin oricare din mijloacele enumarate la secțiunea „contact”. Prin înregistrarea unei Comenzi pe site, Clientul este de acord cu forma de comunicare e-mail sau telefonic prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

3.2.   Obiectul contractului îl constituie vânzarea Produsului/Produselor comandate pe site de către Client și confirmate pentru livrare de ETHERCOM. Contractul se consideră încheiat în momentul în care Clientului îi este comunicată confirmarea Vânzătorului la oricare din datele de contact indicate de acesta la înregistrarea Comenzii.

3.2.1.  Comanda poate fi anulată de Client oricând, până la primirea confirmării din partea ETHERCOM prin apelarea numărului de telefon indicat în secțiunea „Contact” sau prin e-mail [email protected] .

3.2.2.  Pentru PRODUSELE PE STOC, timpul de procesare al Comenzii variază în funcție de rulajul zilnic al ETHERCOM. Comenzile plasate după ora 15 sau în weekend vor fi procesate în prima zi lucrătoare următoare.

3.2.3.  În cazul celorlalte produse, timpul de procesare al comenzii variază în funcție de răspunsul furnizorului, dispozițiile Art. 4.3 fiind aplicabile.

3.3.   La finalizarea Comenzii, Clientului îi este transmisă factura proformă, conținând detalii despre facturare. Acest document este disponibil și în secțiunea „Contul meu”.

3.4.   Pentru motive temeinice, ETHERCOM își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din comandă, sub rezerva informării Clientului la adresa de e-mail sau la numărul de telefon indicate odată cu plasarea Comenzii. Confirmarea comenzii va avea loc numai după exprimarea acordului Utilizatorului.

3.5.   În cazul unor produse destinate utilizării în domenii specialiate, neaflate în stocul magazinului, ETHERCOM poate condiționa efectuarea comenzii externe de plata prealabilă a prețului, această condiție având efect exclusiv cu privire la termenul de livrare.

3.6.   Dreptul de proprietate asupra Produselor comercializate de ETHERCOM se transferă Clientului la momentul încheierii contractului sub rezerva plății prețului conform facturii emise în acest sens.

3.7.   Indicații detaliate pentru plasarea unei comenzi sunt prezentate în Anexa 1.

Capitolul 4 – Prețul și modalitatea de plată

4.1.   Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA precum și orice altă taxă aplicabilă, mai puțin cheltuielile de livrare a Produsului.

4.1.1.  Prețul de vânzare al unui produs poate fi modificat în orice moment de către Ethercom, în funcție de propria politică Comercială, fără a afecta comenzile deja confirmate.

4.1.2.  Ethercom va notifica Utilizatorul cu privire la modificarea prețului Produselor adăugate în coș sau în sectiunea Favorite.

4.1.3.  În cazul Comenzilor ce privesc Produse care urmează a fi ridicate de la depozitul Ethercom, prețul indicat pe site este valabil pentru un interval de 72 ore de la plasarea comenzii.

4.2.   Prețul produselor este afișat în urma unei selecții efectuate de către ETHERCOM din ofertele mai multor furnizori. Aceste oferte pot suferi modificări indiferent de politica de marketing a magazinului.

4.3.   În cazul în care furnizorul cu cea mai bună ofertă își epuizează stocul ulterior plasării Comenzii, confirmarea acesteia va avea loc numai după informarea Clientului cu privire la modificările prețului și/sau ale timpului de livrare.

4.4.   Prețul poate fi plătit ramburs în numerar la livrare sau în avans prin transfer bancar. Modalitatea de plată este indicată de Utilizator la momentul înregistrării comenzii.

4.4.1.  Plata ramburs se face direct către Curier, cu obligația acestuia din urmă de a remite o chitanță liberatorie

4.4.2.  În cazul plătii în avans, Clientul este ținut să efectueze plata conform datelor indicate în factura proformă. În acest caz, Comanda este confirmată de Ethercom numai după confirmarea încasării prețului de către bancă. În cazul în care prețul nu este plătit în termen de 3 zile de la înregistrare, Comanda va fi anulată.

4.5.   Prețul, modalitatea, și termenul de plată vor fi de asemenea indicate în factura proformă emisă de Ethercom după îndeplinirea de către Utilizator a obligației de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii.

Capitolul 5 – Livrarea

5.1.    Livrarea Produsului/Produselor comandate, precum și a documentelor însoțitoare se va face la adresa indicată de Client în Comandă. Livrarea se face numai pe teritoriul României.

5.2.   Ethercom va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va efectua, pe cheltuiala Clientului toate operațiunile necesare pentru predarea acestora societății de curierat.

5.3.   În maxim 2 zile lucrătoare de la preluarea comenzii, Clientul va fi informat prin e-mail cu privire la costurile și durata transportului.

5.4.   În cazul produselor cu dimensiuni atipice, care nu permit, sau fac excesiv de oneroasă livrarea (precum stâlpi sau antene tv) predarea produselor se va face exclusiv la punctul de lucru al vânzătorului, Clientul fiind informat în acest sens după plasarea comenzii.

5.5.   Semnătura de primire din partea Clientului sau a persoanei desemnate echivalează cu acceptarea calității, cantității și livrării în bune condiții a Produsului și nu lasă loc reclamațiilor ulteriore privitoare la calitatea sau nelivrarea completă a Produsului.

5.6.   În cazul în care produsele nu sunt livrate sau sunt livrate incomplet, precum și în cazul altor nemulțumiri, Clientul trebuie să transmită o cerere scrisă la adresa de e-mail [email protected] pentru a expune situația de fapt. Vânzătorul va răspunde Clientului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamațiilor și va face tot posibilul pentru soluționarea problemei Clientului.

Capitolul 6 – Garanția 

6.1.   Produsele comercializate pe magazinul ethercom.ro beneficiază de garanția legală de conformitate, care este de 2 ani, calculată de la livrarea produsului. În cazul produselor resigliate, termenul de garanție este de 1 an de la momentul livrării.

6.2.   Fiecare dintre Produsele comercializate de ETHERCOM beneficiază de garanția producătorului. În funcție de producător, perioada de garanție este de la 1 la 15 ani. Garanția fiecărui produs este specificată pe pagina acestuia. Certificatul de garanție va însoți de asemenea și factura fiscală transmisă Clientului.

6.3.   Pentru a ne ajuta clientii și a preveni instalarea defectuasă a Produselor, recomandăm consultarea articolelor disponibile în secțiunea Cursuri precum și instrucțiiunile disponibile în secțiunea Video.

6.4.   Garanția comercială nu acoperă defecțiunile survenite în urma instalării produselor sau a utilizării acestora contrar instrucțiucțiunilor furnizate de producător sau de vânzător. Astfel, garanția se referă exclusiv la defecte de fabricații sau la vicii ascunse sesizate în perioada acoperită și numai în condițiile manipulării, instalării, utilizării și întreținerii corespunzătoare a produselor.

6.5.   Constatarea defecțiunilor se va face la sediul ETHERCOM sau al producătorului după o prealabilă înștiințare. În acest sens Clientul va transmite cererea sa la adresa de e-mail: [email protected] .

6.6.   Conform legislației în vigoare, Producătorul răspunde pentru o perioadă de 2 ani pentru vicii ale produsului.

6.7.   Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, va încerca repararea sau înlocuirea acestuia. Vânzătorul poate refuza reparația sau înlocuirea  dacă acestea i-ar impune costuri disproporționate, caz în care Clientul păstrează dreptul de reducere a prețului sau de desființare a contractului de vânzare, cu repunerea părților în situația anterioară.

Capitolul 7 – Politica de returnare și dreptul de retragere

7.1.   În cazul contractelor la distanța sau a contractelor încheiate în afara spațiilor comerciale, astfel cum sunt acestea definitie prin OUG 34/2014, consumatorul persoană fizică are dreptul să se retragă de la cumpărarea Produsului, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

7.2.   Termenul de 14 zile curge din ziua în care consumatorul sau o altă persoană, alta decât transportatorul indicată de consumator, intră în posesia fizică a Produsului. În cazul Comenzilor ce vizează mai multe Produse, termenul curge de la intrarea în posesia fizică a ultimului produs. În cazul livrării unui Produs compus din mai multe loturi sau piese, termenul curge de la intrarea înposesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese.

7.3.   Clientul trebuie sa informeze Ethercom cu privire la decizia sa de a se retrage de la cumpărarea/păstrarea produsului, accesând formularul de cerere de retragere  sau completând formularul de retragere și transmițându-l prin poștă sau prin e-mail la adresa [email protected].

7.4.   Vânzătorul va transmite fără întârziere prin e-mail la adresa indicată confirmarea de primire a cererii de retragere.

7.5.   În caz de retragere, Vânzătorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Consumatorului. Cumpărătorul va suporta costurile de transport pentru returnarea produselor.

7.6.   Vânzătorul va rambursa sumele menționate folosind aceleași metode de plată ca și cele folosite de consumator la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

7.7.   Pentru returnarea Produsului, acesta trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, împreună cu toate documentele care l-au însoțit. Nu pot fi returnate produsele în cazul în care:

-          A fost depășit termenul de 14 zile de la data primirii;

-          Prezintă urme de lovire sau deteriorare;

-          Prezintă urme vizibile de uzură;

-          Lipsesc piese sau componente;

-          Au făcut obiectul unei comenzi speciale, personalizate la cererea Clientului – Eg: Cabluri tăiate la dimensiunea solicitată de client;

-          Potrivit naturii lor, după livrare, produsele sunt inseparabil amestecate cu alte elemente.

7.8.   Consumatorul are obligația de a returna produsele sau de a le înmâna Ethercom sau unei persoane autorizate de acesta să le recepționeze, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care a comunicat decizia de retragere din contractul de vânzare.

Capitolul 8 – Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

8.    ETHERCOM prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la Utilizatori/Clienți a datelor personale necesare executării comenzii și se obligă să respecte dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Datele obținute de către Societate vor fi stocate în baza sa de date, iar Ethercom va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.

8.1.   In acest sens, ETHERCOM colecteaza urmatoarele date: nume, prenume, adresă de email, adresă de livrare, adresă facturare precum si orice alte informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

8.2.   Politica de confidențialitate explică în ce mod utilizăm noi orice tip de informație personală pe care ne-o puteți oferi pe parcursul utilizării site-ului sau plasării unei comenzi online.

8.3.   Informație personala înseamnă orice tip de informație care va identifica pe dumneavoastră in nume personal (de exemplu numele dumneavoastră, adresa sau telefonul).

8.4.   Magazinul nu va vinde, închiria sau distribui informațiile colectate nimănui. Colectam informațiile pentru a putea onora comenzile si pentru a servi cat mai bine clienții noștri cu informații complete referitoare la starea comenzilor sau a livrării.

8.5.   Societatea va reține datele D-voastră personale și le va folosi numai în scopul de procesare a comenzilor lansate, reclamă, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.

8.6.   Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

8.7.   Prin plasarea unei Comenzi și implicit prin acceptarea prezentei liste de termeni și condiții, Clientul înțelege și acceptă că datele sale persoanel vor fi incluse în baza de date și că vor fi prelucrate în temeiul contractului de vânzare

Capitolul 9 – Forța majoră

9.    Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna dintre părțile contractului nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial a oricăreia dintre obligațieile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.1.   Partea care invocă un caz de forță majoră este oblgiată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet și lipsit de echivoc producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acestuia.

9.2.   Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, cazul de forță majoră nu încetează, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului de vânzare fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune itnerese.

9.3.   Partea care invocă un caz de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligației în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Capitolul 10 – Soluționarea conflictelor și legea aplicabilă.

10.     Orice conflict ivit între Vânzător și Client se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanță competentă în conformitate cu prevederile legii române în vigoare.

10.1.        Nelimitativ, cadrul legal aplicabil cuprinde:

  • Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  • Legea cu nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679;
  • Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;
  • Ordonanța 21/1992 privind protecția consumatorilor.
  • Legea 148/2000 privind publicitatea;
  • Legea cu nr. 158/2008 privind puclicitatea înșelătoare si publicitatea comparativă;
  • Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.