Curent nominal

Curent nominal

Număr de poli

Număr de poli

Capacitate de rupere

Capacitate de rupere

Splicer fibră optică profesional

Siguranțe diferențiale

Filtre active

Orice casă sau sistem de alimentare necesită o siguranță diferențiala pentru evitarea accidentelor de tip electrocutare. Siguranța diferențială sau disjunctorul diferențial oferă o protecție superioară împotriva electrocutării. Principiul de functionare al acestora se bazează pe măsurarea trecererii curentului conductoarelor de fază şi nul printr-un miez magnetic toroidal. Dacă nu sunt scurgeri accidentale datorate atingerii accidentale sau a unui defect de izolaţie, curenții vor fi egali ca valoare dar opuși.
În cazul în care se detectează o diferență între cei doi curenți şi dacă este mai mare sau egală cu valoarea nominală a sensibilităţii disjunctorului (10 mA – 30 mA), se va declaşa comanda de deconectare a circuitului.